Category: Human health

HomeHuman health

Borttagning av vårtor

Vårtborttagning med laser Laserborttagning av vårtor har använts relativt nyligen - för drygt 10 år sedan. Tidigare användes metoder för kirurgiskt avlägsnande, kemiskt avlägsnande och avlägsnande. För korrekt val av borttagningsmetod är det viktigt att förstå arten av förekomsten av...

Continue Reading